ถ้าจะอัพเกรด D500 แรมใส่ได้ สูงสุดเท่าไหร่ ครับ และเป็นแรม แบบไหน และฮาร์ดดิกส์ ใส่ซัก 40-60 กิ๊ก ก็น่าจะพอ ขอข้อมูล และแนะนำ ที่จัดซื้อหาด้วยนะครับ