อยากรู้ว่าท่านลากความเร็ว คอร์ กับ เมม ไปวิ่งกันที่เท่าไรครับ
ของผม Asus 3870top คอร์เดิมๆวิ่ง 850 เมมเดิม 2280 ลากไป 2400 คิดว่ายังไม่สุด แต่เอาแค่นี้ก่อน