ความคิด ของผมคิดว่า : ก็ดีนะคงจะช่วยลดอุบัติเหตุลงอีกนิดหนึ่ง