ผมปิด C1E กับ TM2 แล้ว เวลา clock ผมเพิ่ม bus เป็น 400 ลดตัวคูณ เป็น 8 ผลที่ได้คือ ตัวคูณมันลดจริง แต่ bus กลับมาทีเดิม

ช่วยหน่อยครับต้องไป set อะไรอีก