จาซื้อ HDD ใหม่แต่มี2รุ่นหนะครับ ผมจาเอาไว้โหลดบิทครับเอาตัวไหนดี
1. WD Caviar SE EIDE WD2500JB
2. WD2500AVJB

ข้อมูลนี้ได้มาจากweb Synnexครับ