แจก Driver Aspire 6920G ครับพี่น้อง และ เทพทั้งหลาย

จัดให้ตามคำขอของทุกท่านในเว็บนี้ที่ต้องการจะนำไปใช้ประโยชน์แก่ท่าน
มีอะไรผิดพลาดแจ้งได้เลย ผมจะได้รีบแก้ไขทันทีครับ


หมายเหตุ ขอให้ทุกท่าน โหลด ChipSet , nvidia 9500M , MODEM เป็นอันดับต้น ๆ ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอดโหลดกัน

1. ChipSet Intel

http://sv4.gushare.com/file.php?file...04237b86bced21


2. nvidia 9500M GS

http://sv4.gushare.com/file.php?file...7adbfdbf2e5fe9


3.Audio_Realtek_v6.0.1.5582

http://www.acer.com.cn/driver/downlo...6.0.1.5582.zip


4.CIR

http://www.acer.com.cn/driver/downlo.../CIR_v5046.zip


5.LaunchManager_v2.0.00

http://www.acer.com.cn/driver/downlo...er_v2.0.00.zip


6.Touchpad_v10.2.4

http://www.acer.com.cn/driver/downlo...ad_v10.2.4.zip


7.CardReadervR1.00.09.03

http://www.acer.com.cn/driver/downlo...1.00.09.03.zip

8.Camera_Suyin_v2.0.4

http://www.acer.com.cn/driver/downlo...yin_v2.0.4.zip


9.LAN_Atheros_v1.0.0.20

http://www.acer.com.cn/driver/downlo..._v1.0.0.20.zip


10.WLAN_Intel_v11.5.1.8

http://www.acer.com.cn/driver/downlo..._v11.5.1.8.zip


11.FingerPrint_v6.0.00.08

http://www.acer.com.cn/driver/downlo...v6.0.00.08.zip


12.AHCI_Intel ICH8-M_v.7.6.0.1011

http://www.acer.com.cn/driver/downlo...7.6.0.1011.zip


13.Bluetooth_Broadcom_ v5.1.0.3300 v5.1.0.3300

http://www.acer.com.cn/driver/downlo...5.1.0.3300.zip


14.MODEM

http://sv4.gushare.com/file.php?file...d54e519401a097


ติดตั้งอะไรไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวสอนให้ครับ