ลองใส่ background แล้วมันเอ๋อไปเลย ขอวิธีใส่ที่ถูกต้องหน่อยครับ