ครับ ต้องการย้ายไปใน Bulk ทำยังไงครับ ขอบคุณครับ
อีกอย่างครับ ถ้าไม่ต้องการรับเมลล์อันนั้นเลย ก็จะทำยังไงอีกครับ