ไม่รู้ว่าลูกไปกดอะไรเข้าครับ สัญญลักษณ์ที่เคยมีกลายเป็นสีขาวหมดเลย แต่กดเข้าโปรแกรมต่างๆได้นะครับ รบกวนด้วยครับ