พอดีที่มีมันหายไปแล้วอะครับ เลยจะขอใหม่หนอ่ยอะครับ

เอาที่เค้าใช้กันแล้วมี key gen ด้วยก็ดีครับ