อยากทราบว่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับ จะได้ไปซื้อมาใช้บ้าง