อยากถามว่าเป็นเช่นใด ได้เลยหรือรอ ถ้ารอ กี่วัน กี่เดือนคับ