คือว่าไปเก้บเวลแล้วมันค้างสักพักแล้วขึ้นฟ้าเลยอ่ะโค้ดก็0x000000F4อ่ะขอวิธีแก้หน่อยนะ