อยากทราบวิธีปรับแต่งเสียงHT-DDW685 ครับอ่านคู่มือแล้วไม่เข้าใจ