บอดP5E3+RAM2G.DDR3ขายคู้กันนะงับของASUSแรมก็ของASUSมาคู้กันเลยแต่RAMอะสิครับถ้าผมจะอับเป็น4GคงหาแรมของASUSมา+คงหามะได้ใช้มะงับจะถามว่าใช้แรมASUSจะเวกไม่อะงับใครใช้อยู้บ้างบอกกันมังดิงับชุดนี้อะงับ