ผู้รู้ทุกท่าน ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่า การทำ raid 1 ใน windows xp ทำยังไงครับ
ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาครับ