เมื่ออนาคตอาจซื้อ 4870/4850 มาต่อ ตอนนี้กะใช้ 3870/3850 ไปก่อน