ขอความคิดเห็นหน่อยว่าดียังไง จะได้ตัดสินใจซื้อครับ