ลงไดร์เวอร์ครบแล้ว ไม่มีเสียง แล้วพอไปดูตรง ฮาดแวร์ก็มี ขึ้นเออเร่อ PCI device ลองลงวินโด้ดู 2 ครั้งแล้ว

รูป 1
http://upload.siamha.com/v.php?id=88596sound1bmp
รูป 2
http://upload.siamha.com/v.php?id=50522sound2bmp
รูป 3
http://upload.siamha.com/v.php?id=30068sound3bmp