สำหรับนักลงทุน = ผลกำไร
เป็นการลงทุนกับค่าเงินต่างประเทศ
เก็งกำไรกับค่าเงิน

ใช้เงิน $ ในการลงทุน
ได้กำไร และ ขาดทุน จริงๆ

การลงทุนมีความเสี่ยง

http://marketiva.igetweb.com

ติดต่อสอบถามได้ครับ