การต่อ hd notebook 2.5 sata เหมือนกับการต่อ hd 3.5 sata ไหมครับ
คือไม่รู้ไม่แน่ใจจริงๆ กลัวว่าถ้าซื้อมาแล้วต่อไม่ได้ จะเสียเปล่า