ผมจะเล่น fm2007 ต่อ lan กัน 2เครื่อง แต่มันไม่เห็นกันอะครับ (มันเห็นกันบางคร้ัง แต่พอกดเข้าไปมันบอกประมาณว่า ไม่สามารถเชื่อมต่อได้) ทั้งๆที่ก็ติกที่เครื่อง A ให้รันเป็นเครื่องแม่ข่ายแล้ว แต่ให้งานโอนถ่าย ข้อมูลใช้งานได้ปกติครับ