หา Wireless router ที่ compatible กับ Airport Express จะเอา Airport Express join to wireless router เพื่อ เอาไว้ฟังเพลง ในห้องอื่นๆๅครับ