overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 11 of 11
 1. #1
  OverclockZone Member cloud15's Avatar
  Join Date
  23 Dec 2010

  Default สอบถามเกี่ยวกับกฏหมาย IT ครับ

  ผมสงสัยอยู่ว่า หากนาย ก เป็น IT ของโรงงาน A และเจ้าของโรงงาน A สั่งให้นาย ก ลงโปรแกรมเถื่อนแบบผิดกฏหมาย อยู่มาวันหนึ่งโรงงาน A ถูกตรวจโปรแกรมลิขสิทธิ์ และพบว่ามีการละเมิดใช้งานโปรแกรมที่ผิดกฏหมาย ตามที่นาย ก ได้ติดตั้งตามคำสั่งของเจ้าของโรงงาน A (แบบปากเปล่าไม่มีลายลักษณ์อักษร)

  คำถาม : แบบนี้ตำรวจจะเอาเรื่องกับใครครับ

  1)นาย ก ซึ่งเป็น IT
  2)เจ้าของโรงงาน
  3)ทั้งคู่

  ขอคำชี้แนะด้วยครับ

 2. #2
  OverclockZone Member shinshin1234's Avatar
  Join Date
  7 Sep 2007
  Location
  The Mall บางกะปิ

  Default

  3) ทั้งคู่ เป็นคำตอบสุดท้าย

 3. #3
  OverclockZone Member tontan's Avatar
  Join Date
  7 Mar 2007

  Default

  เจ้าของโรงงานผิด

 4. #4
  OverclockZone Member
  Join Date
  6 Jul 2007

  Default

  ความผิดร่วมกันครับ

 5. #5
  OverclockZone Member sakdabk24's Avatar
  Join Date
  2 May 2010
  Location
  580 ม3 ต เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1

  Default

  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบ ประมวลกฏหมายอาญา ม 59ประกอบ ม.84

  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
  ==ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

  ==โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความว่า คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด
  ทำซ้ำ หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากสำเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายความถึง คัดลอกหรือทำสำเนาโปรแกรม
  คอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  ดัดแปลง หมายความว่า ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

  ==(2) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความรวมถึง ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำขึ้นใหม่

  มาตรา 30 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
  (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง

  มาตรา 69 ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา **(30)** หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท <=== โทษปรับเป็นคดีอาญา จึงต้องดำเนินการตามประมวลกฏหมายอาญา

  *****วินิจฉัย*****

  จากกรณีข้างต้น การที่นาย กเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่ได้ทำได้กับบริษัท A เท่ากับว่า เจ้าของโรงงานAเป็นนายจ้างของนาย ก การที่เจ้าของบริษัท ดำเนินการให้นาย ก ลงโปรแกรมที่ใช้ในบริษัท โดยไม่ได้รับการอนุญาต จากเจ้าของโปรแกรม
  การกระทำดั่งกล่าวย่อมเป็นการละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของเจ้าของโปรแกรม
  ดั่งนั่น การที่เจ้าของบริษัทA สั่งให้นาย ก ดำเนินการลงโปรแกมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นการสั่งการทำสัญญาจ้างแรงงาน ย่อมเท่ากับว่าเจ้าของโรงงาน เป็นผู้ที่ก่อให้ นาย ก กระทำความผิด ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 84
  เมื่อนาย ก กระทำความผิดละเมิดลิขสิทธิตามคำสั่งของเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นความผิดทางอาญา ตามพรบ ลิขสิทธิ์ ม69 นั่นจะต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ เพราะกฏหมายให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดของบุคคลที่มีเจตนาร่วมกันกระทำความผิด ตาม ประมวลกฏหมายอาญา ม.83และ ม84


  ((((((ดั่งนั้น นาย ก และเจ้าของจะต้องรับผิดร่วมกัน ตามประมวลกฏหมายอาญา ม59ประกอบม83 และม84 ประกอบพรบลิขสิทธิ์ ม 69 ))))

 6. #6
  OverclockZone Member cutiemomus's Avatar
  Join Date
  14 Sep 2007
  Location
  วงเวียนใหญ่

  Default

  รู้สึกมันจะอยู่ที่ตอนเจรจานะ จากที่เคยเห็นๆมา
  ถ้าตอนเจรจาเขามาจ้างเราลงแล้วเราก็ลง เราก็ผิดนะครับ
  แต่ถ้าเขามาจ้างแล้วเราบอกไม่มี ไม่รับ แล้วเขายืนยันขอให้เราหามาลงให้แบบนี้จะรอด ขึ้นศาลจะยกฟ้อง
  อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะ แนะนำไปเว็บ ict.in.th ที่นู่นจะมีเซียนด้านรับมือพวกนี้อยู่เยอะเลย

 7. #7
  OverclockZone Member Marukok58's Avatar
  Join Date
  20 Jul 2010

  Default

  กฏหมายดิ้นได้ ตีความได้ ไม่ได้ตายตัว
  จะรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับทนายด้วย
  แต่ส่วนใหญ่ก็ใต้โต๊ะจ่ายกันไปก็จบ

  คนนั้นได้เท่านั้น คนนี้เอาไปเท่านี้ เจ้าของเอาไปค่าเสียหายเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
  อย่าลืมว่าที่นี่เมืองไทย ขนาดทำถูกยังว่าให้ผิดได้เลย

 8. #8
  OverclockZone Member m shifu's Avatar
  Join Date
  11 Feb 2009
  Location
  ซีคอน

  Default

  ^
  ถูกต้อง

  ตามตัวหนังสือ ก็คงผิดนั่นแหละ
  แต่ในชีวิตจริงของประเทศไทย มันอีกเรื่อง

  เข้าใจว่า ที่ จขกท. ถามคือ "ตำรวจจะเอาเรื่องกับใคร" = ทำสำนวนส่งฟ้อง ?
  ตำรวจจะทำสำนวนส่งฟ้อง มันต้องมีพยานหลักฐานว่า เจ้าของโรงงาน "สั่ง" ?
  เข้าใจว่า ที่ จขกท. บอกว่า "แบบปากเปล่าไม่มีลายลักษณ์อักษร" ก็คือ ไม่มีพยานหลักฐานว่า เจ้าของโรงงาน "สั่ง" ?

  จำได้ว่า เคยมีกรณีร้านขายคอม ลงโปรแกรมเถื่อนให้คนซื้อ(ซึ่งเป็นสายของเจ้าของลิขสิทธิ์มาล่อซื้อ)
  ศาลตัดสินให้คนลงโปรแกรม+ร้านคอม ไม่ผิด เพราะถือว่าเป็นการล่อซื้อ

  กม.มันเป็นแค่ตัวหนังสือครับ
  เปิดร้านขายแผ่นผีแผ่นโป๊ยาวเหยียดบนถนนในกรุงเทพ ก็ไม่เห็นมีใครไปจับ
  ขายแผ่นผีแผ่นโป๊กันกลางห้างทั่วกรุงเทพเป็นสิบๆปี มีคนคอยดึง สะกิด ให้ซื้อ ก็ไม่เห็นมีใครไปจับ

 9. #9
  OverclockZone Member sakdabk24's Avatar
  Join Date
  2 May 2010
  Location
  580 ม3 ต เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 1

  Default

  ใช่ครับ ทฏดี กับ ปฏิบัติ มันคนระเรื่องกัน

 10. #10
  OverclockZone Member cloud15's Avatar
  Join Date
  23 Dec 2010

  Default

  ขอขอบคุณทุกความเห็นครับเข้าใจขึ้นเยอะเลย

 11. #11
  OverclockZone Member NorthEastern Man's Avatar
  Join Date
  9 Jan 2008
  Location
  มรกตนคร เทือกพระศิวะ

  Default

  ขึ้นอยู่กับว่าท่านใหญ่แค่ไหน...


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •