พอดีผมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ และได้ทำการติดตั้ง Printer HP LaserJet 1010 แต่ไม่สามารถติดตั้งได้ อาการคือเสียบพอร์ต USB แล้วไม่ Detec ซึ่งผมมีเครื่องใหม่ 4 เครื่องเป็นอาการเดียวกันทุกเครื่อง แต่ถ้านำเครื่องเก่าที่ใช้อยู่ก็สามารถใช้ได้เลย ได้มีการเปลี่ยนสาย USB ใหม่ด้วยเป็น USB2.0