พี่คบผมใช้RivaปรับพัดลมVGAแล้วมันคอยเด้งกลับเพราะอะไรอ่าคับ
แล้วมีวิธีไหม