ผมใช้HDD250GB ที่BIOSมองเห็นแค่80 แต่ที่Windowsมองเห็นครบอยากรู้ว่ามันจามีิผลอะไรกับการทำงานมั้ยครับ