มีแผ่น เคยลงได้ พอถอดกล้องออกก็ต้องลงใหม่ ลงไม่ได้แล้วอะครับ