คือผมจะจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโรแกรมขึ้นมาใหม่โดยมีตัวเก่าเป็นไกด์ เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตัวโปรแกรม เหตุที่ต้องเขียนขึ้นใหม่เพราะว่า ผมไม่มีโค๊ต หรือรหัสในการแก้ไข ถามโปรแกรมเมอร์ดูแล้ว ว่าประมาณ 40000บาทซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร แพงไปไหม หรือปกติ ช่วยให้ความกระจ่างด้วยนะครับ