คือ อยากทราบว่าจะหาบรรทัดที่ 2180 ยังไงอ่ะครับ เพราะกด Ctrl+F แล้ว มันหาได้แค่ เป็นตัวอักษรอ่ะครับ รบกวนหน่ยอนะครับ