เล่นๆไปจอฟ้าครับแล้ว็มีเขียนนอารายเยอะไปหมดอ่านมะออก อิอิต้องรีสตาท อย่างเดียว
เป็นเพราะอารายหรอครับ ข้องจายจิงๆ