เพิ่งได้มานั่งเล่น

แต่บริษัทดันปิดไปแล้ว แล้วรู้สึกว่าจะมีตัวอัพเดตด้วย

แล้วจะไปอัพเดตที่ไหนหล่ะนี้