ที่บอกว่ามีภาพและดนตรีเหมือนจริง แผ่นเท่ไรครับ และทำงานอย่างไง