พอดีนั่งทำ DVD audio กับ computor เอาพวก audio ,MP3 ที่มี bitrate สูงๆๆ
มาทำ DVD audio เล่นกับ player DVD ที่เล่น DVD audio ได้ แต่ทำไมเล่นไม่ได้
ใครรู้วิธีช่วยหนอ่ย เผื่อคนอื่นจะได้เอาไปใช้กัน..... ขอบคุณมากครับ