ทดสอบ Hdd สองตัวก็เหมือนเดิมครับ เครื่องเป็ฯรุ่น Socket A งง ขึ้น Disk error หลังจาก format, copy ไฟล์ลงเครื่องแล้ว แล้ว ถึงขั้นตอน ที่มันรีสตาร์ด แล้วก็ขึ้น Disk error ครับ
แก้ไขอย่างไรดีครับ....
ลอง ghost แล้วก็ไม่เข้าครับ แก้ไงครับ เป็ฯที่ Hardware หรือเปล่าครับ ?