ขอไดร์เวอร์ Sound Creative Vibra 2.1 128 หน่อยคับโหลดมาแล้วติดดั้งไม่ได้คับ จากเวปของ Creative คับ รบกวนด้วยคับ