เพิ่มความยาวสาย usb webcam

----- ใครพอทราบวิธีบ้างครับ ลองใช้สายต่อ 5 เมตร แล้วใช้ไม่ได้