MICROLAB X3/2.1 98W RMS กับ eacan A500L

ให้น้ำเสียงต่างกันอย่างไร ผู้รู้ช้วยหน่อยค้าบ ทั้ง2รุ่นนี้ เสรีเซนเตอร์ มีขายหรือป่าวครับ