สงสัยเรื่อง DEC number ของ DFI อ่ะครับผม
หาจากไหนหว่า?