[ลับ]มีโปรแกรมดูดเวปแบบน้ไหม

อยากดูสคิรปเวปบิทคับ

อยากมีเวปบิทเปนของตััวเองคับแต่ไม่มมีตัง+ไม่มีปันยาโม แยะเหลือเกิน ไม่ได้เรียนทางยยนี้คับ

ผมขอความกรุณา ท่านๆ HuMan สาย Darken ทั้งหลาย ใครมีบ้างคับ

ผมกำลังก้าวเข้าสู้ สาย Darken อย่าบอกใครนะ จุ๊ๆ รุ้กันแค่นี้พอ