อยากได้ far cry แบบ สับเป็นไฟล์ย่อยๆ ครับหาให้หน่อยไม่อยากโหลดตรงๆ เน็ตมันแรงเกิน
โหลดนานๆ จะถูกว่าเอา เลยอยากได้แบบ ไฟล์เล็กๆ ดูด ทีละจังหวะ จะได้ไม่ต้องโดนว่า >,<
ปล.ขอลิงค์ ในประเทศเป็นดีคับ เน็ตผม 10 mb