ท่านเทพคนไหนเคยเซ็ตให้ NAS-01G สามารถ seed file ต่อหลังจากโหลดไฟล์ bit เสร็จแล้วบ้างครับ