1. อยากทราบว่าถ้าต้องการเปลี่ยน flv เป็น mpg หรือ von เลยก็ได้
จะเอาไป Write เป็น DVD อยากให้ได้คุณภาพของภาพดีๆหน่อย
ควรใช้โปรแกรมอะไรดี ตอนนี้ลองใช้ Free FLV Converter แปลงเป็น AVI
แล้วใช้ ImTOO MPEG Encoder แปลงต่ออีกที

2. มีโปรแกรมอะไรไหมที่แปลง DVD Wildscreen เป็นแบบธรรมดา หรือแปลงไปเป็น Wildscreen ได้

อาจจะนอกเรื่องไปนิด แต่แนะนำกันหน่อยน่ะครับ