พอจะลอง เปลี่ยนมาใช้ wireless ดูครับที่ห้อเค้าไม่ให้ใช้ modem ไม่รู้เป็นเพราะโ?รศัพท์หรือเปล่านะ แต่จะลองถาม เพื่อนในนี้ว่ามีใคร เคยลองใช้ pack ket นี้แล้วหรือยังครับ ว่าคุณภภาพเป็นยังไง
ส่วนราคาพอๆกับ ของ modem เลยครับ
Down/Up
256/128 560-
512/256 780-
1024/512 890-
2512/512 1180-
3072/512 1570-
4098/512 2200-