ต้องการซื้อสาย SLI ด่วน ใครมีรับซื้อนะครับ ราคามาคุยกันครับ ด่วนมากน่ะครับ

โทร 083-9370392

อีเมล์ non2528@gmail.com