บอร์ดใช้ GA-MA78GM S2H

ลองตั้งแบบ D-Sub / DVI ต่อออก HDMI to HDMI ภาพขึ้นตรงชัดแต่ไม่มีเสียงคับ 1680x1050

ตั้งแบบ D-Sub / HDMI ต่อออก HDMI to HDMI ภาพไม่ชัด เสียงออก ภาพจะออกที่ 1280x720 กับ 1920x1200 ต้องปรับไงคับ