อยากจะถามเกี่ยวกับโปรแกรม Advanced Mass Sender

ว่ามีวิธีการใช้อย่างไรคะ เข้าไปทำตามคำแนะนำใน Help แล้วก็ยังไม่ได้นะคะ

ขอบคุณคะ