คือทำ map network ไว้คับ แล้วมีไฟล์ excel มีเครื่อง user ดึงไฟล์มาใช้อยู่ 2 เครื่อง แต่ทำไมเวลาสั่งพิมพ์พร้อมกัน 2 เครื่อง ที่เครื่องพริ๊น กระดาษที่ออกมาทังสองแผ่น ตัวอักษรมันขนาดไม่เท่ากันอ่ะคับ ทั้งๆที่เป็นไฟล์เดียวกัน แล้วที่สำคัญ เซ็ตขนาดฟร้อนและหน้ากระดาษก็เท่ากันด้วย......ช่วยหน่อยคับว่ามันเป็นที่อะไร