เสียงเป็นยังไงบ้างคับ

ตัวนี้เลย : http://support.dell.com/support/edoc...5/graphics.htm

Spec : http://support.dell.com/support/edoc...S295/Specs.htm