ระหว่าง คุณภาพกับสมรรถภาพในที่ตั้งค่า3Dอันไหนดีกว่ากันหรอครับงงมากๆๆอธิบายด้วยครับ